Fram self-study program för Audi TT (2007), antalet frågor Nr 380-383.

Programmet självstudier 380
Audi TT Coupe '07
Innehållsförteckning
Trygghet passagerare . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fjädring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Elektriker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Luftkonditionering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Programmet självstudier 381
Audi TT Coupe '07. Fjädring
Innehållsförteckning
Broms system
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ESP
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kontroll och beteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Styrsystem
Elektromekaniska styrningen EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rattstången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audi magnetic ride
Hjul/däck
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Principen för operationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Särskilda funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Systemet fungerar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utbyte av Data via CAN-bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Mängden service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Framaxel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bakaxel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fjädring
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Självbärande Däck (SST) . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Varningsindikering för tire pressure. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Systemet för kontroll av däcktryck (USA) .. . . . . . . . . . . . . . . . 44

Programmet självstudier 382
Audi TT Koppar '07 - elektriska och Infotainment
Innehållsförteckning
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Radio chorus, konsert och symphony 2-DIN bostad . . . . . . . . . 36
Grunderna i MP3 och ID3 tag editor-Tag . . . . . . . . .. . . . . . . 41
Audi navigation system (BNS 5.0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sound system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Stå för Apple iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Antenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 52

Programmet självstudier 383
Audi TT Coupe '07 - Kropp typ
Innehåll
Audi Space Frame av Audi TT
Mått ................................................................................. 4
Tekniska koncept .......................................................... 5
Kontakta korrosion ............................................................ 6
Anslutning av stål och aluminium ................................................ 7
Jämförelse av ASF begrepp ......................................................10
Montering teknik och tillverkning process
Översikt ..................................................................................12
Nitade förband .....................................................13
Pin-anslutning .......................................................13
MIG .........................................................................14
Punktsvetsning och MAG-svetsning .............................................14
Strukturella limning .......................................................15
Nya Församlingen teknik: nit (med koniskt huvud) ........16
Nya Församlingen teknik: skruvar, Flöde Borr .............................17
Nya Församlingen teknik: laser svetsning av aluminium ..............18
Begreppet reparation
Reparation av komponenter tillverkade av aluminium ....................................................20
Reparation av komponenter av stål ...........................................................22
Reparation av komponenter tillverkade av stål och aluminium ........................................23
Den innebär att produktion ..........................................................24
Kvalifikationer för att arbeta med aluminium ..................................25
Begreppet säkerhet i kroppen
En kollision front -, sido -, bak .....................................26
Säkerhet för fotgängare ......................................................28
Elektromekaniska bakre spoiler

Programmet självstudier 391
Audi TT Roadster
Introduktion
Introduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6
Kombinationen motor/växellåda .. . . . . . . . . . 7
Elektriska tak
Placeringen av systemkomponenterna . . . . . . . . . . . 12
Hantera automatisk tak .. . . . . . . . . . . . 14
Akut-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kontroll av komponenter tak. . . . . . . .. . . . . . . . . 20
System översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Konfigurering av nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utbyte av uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CAN-bus gränssnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Funktionsskiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hydraulik
Hydrauliska system. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Liknande Trådar: