Audi 100 / Avant 1990 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Föreliggande bok är en auktoriserad översättning av den ursprungliga tyska utgåvan av "Audi 100/Avant ab augusti 90 ohne diesel".
Boken är en guide för drift, underhåll och reparation av bil Audi 100 med bensin motorer, som tillverkats sedan December 1990. Guiden är avsedd för service center anställda och bilister, oavsett graden av beredskap.
Guiden innehåller tekniska specifikationer av de viktigaste enheter och system i bilen. Processen sekvensen för demontering och Montering av komponenter och delsystem med förfining av funktioner fungerar, säkerhetsåtgärder, mätning av parametrar som krävs och råd till bilister som föredrar oberoende reparation. I slutet av varje Kapitel listar möjliga störningar, orsaker och metoder för deras avskaffande. Beskrivning av fel åtföljs av tips för att undvika att fordonet haverier och förlänga dess problemfri drift. Det sista Kapitlet innehåller en karta Felsökning och schema för regelbundet underhåll.

Liknande Trådar: