Manuell (mms) för underhåll, drift och reparation av bil Audi 80 / Audi-90 (1987-1990). Guiden beskriver den successiva stadier av reparationer och underhåll planerat underhåll av fordon. Separata avsnitt i den elektroniska bruksanvisning är avsedd för diagnos och identifiering av driftstörningar och fel och hur man åtgärdar dem. Manuell avsnitt med färgade elektriska diagram gör det möjligt att identifiera problem i det elektriska systemet och underlätta installation av extra utrustning.

Liknande Trådar: