BMW 3-1990 - manuell reparation, underhåll och drift av fordonet.
Boken är en guide till reparation och underhåll, kopplingsscheman